Letter: Skip the turkey

November 24, 2014 4:39 PM