Letter: Skip the turkey

November 24, 2014 04:39 PM