York tennis team defeats Chester

October 24, 2012 10:32 AM